بایگانی‌های Uncategorized - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon خشم فروخورده چیست؟

خشم فروخورده چیست؟

خشم فروخورده خشمی است که به صورت ناخواسته برای اجتناب از احساسات ناراحت کننده در فرد ایجاد می شود و

blog icon اختال شخصیت اسکیزوتایپال یکی از انواع اختلالات شخصیت است که در گروه اختلالات شخصیت دسته A قرار می گیرد..

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

اختال شخصیت اسکیزوتایپال یکی از انواع اختلالات شخصیت است که در گروه اختلالات شخصیت دسته A قرار می گیرد. اختلال

points