منشور اخلاقی

منشور اخلاقی مرکز مشاوره زرین فر

1

بند یکم : باور به ارجمندی و ارزشمندی ذاتی آدمی و برابری همه انسان­‌ها

2

بند دوم : همه انسان‌­ها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، هویت جنسی، زبان، مذهب، عقاید، خاستگاه اجتماعی، وضعیت مالی، محل تولد، قومیت یا هر ویژگی دیگری، سزاوار تمامی حقوق مطرح در این منشور اخلاقی‌ اند

3

بند سوم: هیچ‌کس نمی‌بایست مورد آزار یا مورد رفتاری قرارگیرد که منجر به فرو کاستن مقام انسانی وی شود.

4

بند چهارم: باور به این که همه افراد آزاد زاده شده ‌اند و می‌ بایست با دیگران عادلانه و منصفانه رفتار کرد.

5

بند پنجم: همه افراد حق آزادی فکر، عقیده و مذهب دارند. این حق شامل آزادی داشتن در قبول یک مذهب یا آئین، عقیده یا باور به انتخاب خود شخص است؛ این حق شامل آزادی هر نگاه دگر اندیشانه ‌ای می‌شود.

6

بند ششم: هیچ‌کس را نمی‌توان برای داشتن عقیده­‌ای مورد اهانت، تمسخر، تعرض و مزمت قرار داد و نباید هیچ فردی را در شرایطی قرار داد که به آزادی او در داشتن یا قبول یک باور، به انتخاب خودش لطمه و خدشه وارد کند.

7

بند هفتم: هر کسی که برای مرکز کار یا با آن همکاری می‌کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب، متناسب با ارجمندی و کرامت انسانی است و می‌ بایست در صورت نیاز از پشتیبانی‌ های تکمیلی برخوردار شود.

8

بند هشتم: هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.

9

بند نهم: همه افرادی که برای مرکز کار یا با آن همکاری می‌ کنند، سزاوار استراحت و داشتن اوقات فراغت هستند.

10

بند دهم: همه افراد حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه در دریافت یا عدم دریافت خدمات روان­شناختی را دارند.

11

بند یازدهم: همه افراد، حق دریافت خدمات سلامت مبتنی بر احترام به حریم خصوصی و رعایت اصل رازداری را دارا هستند.

12

بند دوازدهم: همه افراد حق دارند که خدمات را در فضایی امن، آرام و سرشار از احترام به حرمت و کرامت انسانی دریافت کنند.

13

بند سیزدهم: همه افراد حق دارند که خدمات مطلوب را در اسرع وقت و با بالاترین سرعت ممکن تا رسیدن به نتیجه مطلوب، دریافت کنند.

14

بند چهاردهم: همه افراد سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات درون یا بیرون از مرکز هستند که قوانین برای او برشمرده و به او ارزانی داشته‌ است.

15

بند پانزدهم: همه افراد در برابر ارائه خدماتی که مرکز در راستای آرامش، پیشرفت و تغییر آزادانه و آگاهانه آن­ها کرده است، مسئولند.

16

بند شانزدهم: در این منشور هیچ بندی نباید به گونه‌ ای تفسیر یا برداشت شود که برای هیچ گروه یا فردی حق انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی‌ های مندرج در این «منشور اخلاقی» را جایز دانسته شود.

borders borders borders borders
پوریا زرین فر

رزرو وقت مشاوره آنلاین و حضوری روان شناسی