خدمات روانشناسی

روان درمانی آنلاین

روان درمانی آنلاین

یکی از سوالاتی که همواره از ما پرسیده می‌شود این است که آیا مشاوره تلفنی و یا غیرحضوری (آنلاین) هم دارید و آیا از طریق مشاوره غیرحضوری هم می‌توان نتیجه لازم را گرفت؟ در پاسخ به این عزیزان باید بگوییم که بله. بسیاری از مراجعان خارج از ایران به دنبال مشاوران ایرانی هستند، زیرا اغلب به این نتیجه رسیده‌اند که روان‌شناسان ایرانی با آنها همدل‌ترند و به مسائل جامعه و فرهنگی‌شان آشناتر؛ به همین دلیل، از مشاوره غیرحضوری حتی به مراتب راضی تر هستند.

روان درمانی حضوری

روان درمانی حضوری

تا به حال هیچ فکر کرده‌اید، اگر در زمینه ارتباط با دیگران مشکلی برایتان پیش بیاید از چه کسی کمک می‌خواهید؟ اگر دچار اضطراب و نگرانی شوید چطور؟ اگر مثلا مشکل کمبود انرژی یا کمبود تمرکز در زمینه‌های مختلف زندگی مانند روابط، کار و تحصیلی برایتان مدام تکرار شود، چطور؟

points

خدمات روان درمانی

درمان وسواس ها درمان افسردگی درمان اضطراب مشاوره ازدواج

کارگاه های آموزشی

همه کارگاه ها left arrow
کارگاههای تخصصی

کارگاههای تخصصی

تا به حال هیچ فکر کرده‌اید، اگر در زمینه ارتباط با دیگران مشکلی برایتان پیش بیاید از چه کسی کمک

پوریا زرین فر

رزرو وقت مشاوره آنلاین و حضوری روان شناسی