بایگانی‌های اثر تقدم - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon اثر تقدم چیست؟

اثر تقدم چیست؟

اگر بخواهیم تعریف ساده ‌ای از اثر تقدم به انگلیسی  Primacy Effect بیاوریم، اثر تقدم یعنی تمایل در به یاد

points