بایگانی‌های اخباربد و ناگوار - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon هرکس ممکن است در طول زندگی خود در معرض اخبار بد و ناگوار قرار گیرد، اما نحوه پردازش اطلاعات، مقابله با آن و چگونگی ادامه زندگی، چالش اصلی است.

چگونه دربرابر اخبار بد و ناگوار عکس العمل نشان دهیم؟

هرکس ممکن است در طول زندگی خود در معرض اخبار بد و ناگوار قرار گیرد. اما نحوه پردازش اطلاعات، مقابله

points