بایگانی‌های اختلالات رشد عصبی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon آشنایی با اختلالات رشدی عصبی

آشنایی با اختلالات رشدی عصبی

اختلالات رشد عصبی گروهی از بیماری‌هایی هستند، که عمدتا در اوایل دوره رشد یعنی، پیش از شروع دوران مدرسه آغاز

points