بایگانی‌های اختلالات یادگیری - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon اختلالات یادگیری اختلالاتی هستند که بر توانایی درک یا استفاده از زبان گفتاری یا نوشتاری، یا توجه مستقیم تاثیر می گذارد.

اختلالات یادگیری چیست؟

اختلالات یادگیری اختلالاتی هستند که بر توانایی درک یا استفاده از زبان گفتاری یا نوشتاری، انجام محاسبات

points