بایگانی‌های اختلال آزار خواهی جنسی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon اختلال آزار خواهی جنسی چیست؟

اختلال آزار خواهی جنسی چیست؟

اختلال آزار خواهی جنسی یا مازوخیسم جنسی نوعی اختلال نابهنجار جنسی است که در آن فرد از شکنجه و عذاب

points