بایگانی‌های اختلال آلکسی تایمیا - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon

اختلال آلکسی تایمیا چیست؟

اختلال آلکسی تایمیا صفت شخصیتی است که بیانگر ناتوانی در ابراز هیجانات است. این صفت که زمینه در مشکلات تنظیم

points