بایگانی‌های اختلال احتکار یا ذخیره سازی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon اختلال احتکار یا ذخیره سازی اختلالی است که افراد با مشکل مداوم در دور ریختن اموال یا دل کندن از آن ها مشخص می شود.

اختلال احتکار یا ذخیره سازی چیست؟

اختلال احتکار یا ذخیره سازی اختلالی است که افراد با مشکل مداوم در دور ریختن اموال یا دل کندن از

points