بایگانی‌های اختلال اوتیسم - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon

اختلال اوتیسم چیست؟

اختلال طیف اوتیسم (ASD) یک اصطلاح گسترده است که برای توصیف گروهی از اختلالات رشدی عصبی استفاده می شود. این

points