بایگانی‌های اختلال بدریخت انگاری بدن - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon اختلال بدریخت انگاری بدن

اختلال بدریخت انگاری بدن

اختلال بدریخت انگاری بدن یا BDD نوعی اختلال روانی است که در آن فرد به شدت نگران یک نقص خیالی

points