بایگانی‌های اختلال بچه بازی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon اختلال بچه بازی که نام دیگر آن پدوفیلیا است، به میل شدید جنسی عودت کننده یا تحریک جنسی نسبت به کودکان زیر 13 سال گفته می شود.

اختلال بچه بازی چیست؟

اختلال بچه بازی نوعی انحراف جنسی است. انحرافات جنسی در واقع مجموعه ای از رفتار های جنسی هستند، که از

points