بایگانی‌های اختلال حرکات قالبی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon کسانی که دچار اختلال حرکات قالبی هستند حرکات تکراری، بی هدفی مثل تکان دادن دست، زدن سر به دیوار یا جلو عقب تکان دادن بدن را انجام می دهند.

اختلال حرکات قالبی چیست؟

کسانی که دچار اختلال حرکات قالبی هستند حرکات تکراری، بی هدف و بی فایده ای مثل تکان دادن دست، زدن

points