بایگانی‌های اختلال دو قطبی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon آشنایی با اختلال دو قطبی

آشنایی با اختلال دو قطبی

اختلال دو قطبی یا بایپولار از جمله اختلالات خلقی یا عاطفی محسوب می‌ شوند. افراد مبتلا به این اختلال خلقیات

points