بایگانی‌های اختلال روان تنی یا سایکوسوماتیک - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon

اختلال روان تنی یا سایکوسوماتیک چیست؟

مشکل اعصاب که به دردهای جسمی منجر می‌شود، همان اختلال روان تنی یا سایکوسوماتیک است که در بسیاری از افراد

points