بایگانی‌های اختلال ساختگی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon اختلال ساختگی چیست؟

اختلال ساختگی چیست؟

اختلال ساختگی تحمیل شده بر خود در افراد با جعل علائم یا نشانه‌های جسمانی یا روانشناختی یا ایجاد جراحت یا

blog icon اختلال ساختگی چیست؟

اختلال ساختگی چیست؟

اختلال ساختگی یا Factitious Disorder، بیماری روان‌ شناختی جدی است که در آن فرد با تظاهر به مریض بودن دیگران

points