بایگانی‌های اختلال شخصیت اسکیزوئید - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon اختلال شخصیت اسکیزوئید چیست؟

اختلال شخصیت اسکیزوئید چیست؟

اختلال شخصیت اسکیزوئید با نام SPD شناخته می شود. این اختلال نوعی اختلال پایدار و مزمن است که با دوری

points