بایگانی‌های اختلال شخصیت ضد اجتماعی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon اختلال شخصیت ضد اجتماعی چیست؟

اختلال شخصیت ضد اجتماعی چیست؟

اختلال شخصیت ضد اجتماعی نوعی اختلال شخصیت است که افراد مبتلا به آن درک درستی از رفتار با دیگران ندارند.

points