بایگانی‌های اختلال شخصیت مرزی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon اختلال شخصیت مرزی یکی از انواع اختلالات شخصیت کلاستر B است که نشانه هایی همچون: ترس از رها شدگی، خشم زیاد، افکار خودکشی، به همراه دارد.

اختلال شخصیت مرزی چیست؟

اختلال شخصیت مرزی یکی از شایع ترین اختلالات شخصیتی است. این اختلال یکی از انواع اختلالات شخصیت کلاستر B است

points