بایگانی‌های اختلال عاطفی فصلی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon اختلال عاطفی فصلی

اختلال عاطفی فصلی

اختلال عاطفی فصلی (SAD) که در فصل زمستان شایع است، نوعی افسردگی ناشی از کاهش قرارگیری در معرض نور آفتاب

points