بایگانی‌های اختلال مصرف مواد محرک - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon اختلال مصرف مواد محرک از دارو هایی مانند، آمفالمین، متامفتامین و کوکائین،که تاثیر مستقیم و فعال کننده روی دستگاه عصبی مرکزی دارند.

اختلال مصرف مواد محرک چیست؟

اختلال مصرف مواد محرک در طی 20 سال گذشته در سطح جهان به شکل قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.

points