بایگانی‌های اختلال نمایشگری جنسی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon بد رفتاری عاطفی، سوء رفتار جنسی در دوران کودکی، اشتغال ذهنی با مسائل جنسی و افزایش میل جنسی از عوامل خطر در اختلال نمایشگری جنسی است.

اختلال نمایشگری جنسی چیست؟

اختلال نمایشگری جنسی به نام آلت نمایی یا عورت نمایی یا بدن نمایی نیز شناخته می شود. اختلال نمایشگری جنسی

blog icon بد رفتاری عاطفی، سوء رفتار جنسی در دوران کودکی، اشتغال ذهنی با مسائل جنسی و افزایش میل جنسی از عوامل خطر در اختلال نمایشگری جنسی است.

اختلال نمایشگری جنسی

اختلال نمایشگری جنسی چیست؟ نمایشگری جنسی یا عورت‌نمایی از جمله اختلالات پارافیلیک است که در آن، فرد میل

points