بایگانی‌های اختلال پیکا - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon اختلال پیکا چیست؟

اختلال پیکا چیست؟

اختلال هرزه خواری یا اختلال پیکا (Pica) یک نوع اختلال خوردن است که فرد را به مصرف موادی مانند خاک

points