بایگانی‌های اختلال یادگار خواهی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon اختلال یادگار خواهی چیست؟

اختلال یادگار خواهی چیست؟

اختلال یادگار خواهی یکی از انواع اختلالات و انحرافات جنسی است که فرد در آن تمایل به جذب شدید جنسی

points