بایگانی‌های اضطراب - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon همه افراد در موقعیت های مختلف که فشار زندگی زیاد می شود یا در موقعیت خطر قرار می گیرند، اضطراب را تجربه می کنند.

اضطراب چیست؟

اضطراب یکی از واکنش های طبیعی بدن در برابر فشار روانی است. همه افراد در موقعیت های مختلف که فشار

blog icon تفاوت اضطراب با ترس و نگرانی چیست؟

تفاوت اضطراب با ترس و نگرانی چیست؟

بسیاری از افراد از اصطلاح اضطراب، ترس و نگرانی به یک منظور استفاده می کنند، در حالی که هر یک

points