بایگانی‌های افسردگی پس از رابطه جنسی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon افسردگی پس از رابطه جنسی

افسردگی پس از رابطه جنسی

رابطه جنسی نیاز بیولوژیکی انسان است و معمولاً با ترشح هورمون های شادی آور مانند سروتونین و اکسی توسین همراه

points