بایگانی‌های افسردگی پس از زایمان - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon عموما افسردگی به دو شکل افسردگی تک قطبی که شامل تداوم ناراحتی، بی علاقه گی، یا نامیدی و از دست دادن انرژی بوده و اختلال دوقطبی است.

اختلال افسردگی؛ انواع مختلف آن

انواع اختلال افسردگی عموما طیف اختلال افسردگی به دو شکل غالب نمایانگر می شود. افسردگی تک قطبی: اختلال خلقی تک

points