بایگانی‌های افسردگی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon افسردگی چیست؟

افسردگی چیست؟

افسردگی از جمله اختلالات خلقی است. این اختلال با احساس فقدان، خشم، غم و اندوه همراه است و باعث مختل

points