بایگانی‌های امپاتی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon امپاتی چیست و چه تاثیراتی در زندگی دارد؟

امپاتی چیست و چه تاثیراتی در زندگی دارد؟

امپاتی یا همدلی به معنی توانایی قرار دادن خود به جای دیگران است. امپاتی لازمه درک منطق دیگران است. هرچه

points