بایگانی‌های انواع اختلالات پارافیلیک - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon پارافیلیا یا اختلالات پارافیلیک

پارافیلیا یا اختلالات پارافیلیک

پارافیلیا یا اختلال پارافیلیک چیست؟ هرگونه تمایل جنسی شدید و مستمری که جایگزین میل جنسی و موجب تحریک تناسلی

points