بایگانی‌های انگیزه درونی و بیرونی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon انگیزه درونی و بیرونی چیست؟

انگیزه درونی و بیرونی چیست؟

انگیزه به ۲ بخش تقسیم می‌شود:‌ انگیزه‌ درونی و بیرونی. هر چقدر اشراف بیشتری به این دو نوع از انگیزه

points