بایگانی‌های باورهای غیر منطقی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon باورهای غیر منطقی چیست؟

باورهای غیر منطقی چیست؟

باور های غیر منطقی باعث اضطراب و ناراحتی روانی در افراد می شود. آلبرت آلیس معتقد است زمانی که حوادثی

points