بایگانی‌های بایسکشوال - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon بایسکشوال چیست؟

بایسکشوال چیست؟

تعریف بایسکشوال به انگلیسی Bisexual  به فردی گفته می شود که به هر دو جنس از انسان گرایش عاطفی و

points