بایگانی‌های بی قراری روانی حرکتی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon بی قراری روانی حرکتی چیست؟

بی قراری روانی حرکتی چیست؟

بی قراری روانی حرکتی یا آژیتاسیون به احساس برانگیختگی، اذیت، بی قراری یا عصبی بودن گفته می شود. آژیتاسیون

points