بایگانی‌های تاب آوری در مقابل مشکلات - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon بروز مشکلات، جزئی از واقعیت زندگی هر انسانی است. تاب آوری مهارتی است که، به فرد این امکان را می دهد در مقابله با سختی های زندگی ایستادگی کند و به زندگی باز گردد.

تاب آوری چیست؟

بروز مشکلات، جزئی از واقعیت زندگی هر انسانی است. تاب آوری مهارتی است که، به فرد این امکان را می

points