بایگانی‌های تخلیه عاطفی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon تخلیه عاطفی چیست؟

تخلیه عاطفی چیست؟

به گفته یک روانشناس،آن دسته از عواطف،احساسات و افکاری که در درونمان وجود دارد و در ضمیر ناخودآگاه ما ذخیره

points