بایگانی‌های ترس از تاریکی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon ترس از تاریکی یا نیکتوفوبیا چیست؟

ترس از تاریکی یا نیکتوفوبیا چیست؟

ترس از تاریکی یا نیکتوفوبیا نوعی پاسخ وحشت ‌زا در مغز ایجاد می‌ کند که باعث می‌شود ماده ‌ای شیمیایی آزاد

points