بایگانی‌های ترنس - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon ترنس به چه افرادی گفته می شود؟

ترنس به چه افرادی گفته می شود؟

ترنس که نام دیگر آن تراجنسی می باشد به افرادی گفته می شود که هویت جنسی خود را قبول نداشته

points