بایگانی‌های تفاوت غم و افسردگی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon زمانی که غمگین هستیم و غم داریم بهتر است کمی به خودمان زمان بدهیم و فعالیت های زندگی روزمره خود را کم کرده و یا حتی آنها را کنار بگذاریم.

غم چیست و چه تفاوتی با افسردگی دارد؟

بسیاری از افراد تصور می کنند غم و افسردگی یکسان است. وقتی فردی دچار ناراحتی و غم می شود، بسیار

points