بایگانی‌های خشم - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon خشم یک پاسخ هیجانی طبیعی در برابر برخی موقعیت هاست. این حالت هیجانی می تواند احساس خفیف آغاز شده و تا احساس عصبانیت شدید ادامه پیدا کند.

خشم چیست؟

خشم یک واکنش طبیعی نسبت به شرایطی است که فرد در آن دچار نا کامی و نا امیدی شده است.

points