بایگانی‌های خودزنی یا خودآزاری - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon خود آزاری یا خود زنی رفتاری است که فرد با صورت بریدن، سوزاندن، زخمی کردن و دیگر روش های ایجاد جراحت بر روی بدن خود باعث لطمه زدن و آسیب به بدن خود می شود.

خود زنی یا خود آزاری چیست؟

خودآزاری خود آزاری یا خود زنی رفتاری است که، فرد به صورت عمدی باعث لطمه زدن و آسیب به بدن

points