بایگانی‌های خودکشی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon

پیشگیری از خودکشی

پیشگیری از خودکشی با تشخیص علائم هشدار دهنده و جدی گرفتن این علائم آغاز می شود. خودکشی یک رفتار روانی

blog icon اگر در فکر آسیب زدن به خود هستید، شاید این مطلب برایتان مفید باشد. افکار خودکشی در برهه ای از زندگی به ذهن خیلی از افراد خطور می کند.

خودکشی چیست و چرا برخی از افراد اقدام به خودکشی می‌کنند؟

کشتن عمدی خود را خودکشی می‌گویند. خودکشی با آسیب زدن به خود تفاوت دارد، افرادی که به خود آسیب می‌زنند،

points