بایگانی‌های خودگویی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon واگویه یا خودگویی شامل ترکیبی از افکار آگاهانه، باورها و سوگیری های ناخودآگاه است که می تواند به طور موثری بر عملکرد مغز و فرایندهای روزمره زندگی تداخل ایجاد کند.

واگویه یا خودگویی چیست؟

خودگویی چیست؟ اکثر افراد متوجه صدای درونی به صورت مونولوگ در درون خود هستند که، در کل روز و شب

points