بایگانی‌های درمان وجودی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon درمان وجودی

درمان وجودی

درمان وجودی بر اراده‌ی آزاد، خود مختاری و جست ‌و جوی معنا درون خود فرد تمرکز می ‌کند. این رویکرد

points