بایگانی‌های دلبستگی ناایمن - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon دلبستگی ناایمن چیست؟

دلبستگی ناایمن چیست؟

دلبستگی ناایمن، شکلی از ارتباط آلوده به ترس است؛ ترس از دست دادن و ترس از صمیمیت، که محققان شکل

points