بایگانی‌های دیاتز استرس - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon دیاتز استرس چیست؟

دیاتز استرس چیست؟

مدل دیاتز استرس به انگلیسی diathesis-stress model نظریه‌ای است که نشان می‌دهد اختلالات روانی و شرایط پزشکی ناشی از

points