بایگانی‌های دیسلکسیا - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon دیسلکسیا چیست؟

دیسلکسیا چیست؟

دیسلکسیا (خوانش‌ پریشی، دش‌خوانی، نارساخوانی) یا اختلال یادگیری خواندن یکی از اختلالات یادگیری است که در

points