بایگانی‌های رفتار درمانی شناختی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon رفتار درمانی شناختی چیست؟

رفتار درمانی شناختی چیست؟

رفتار درمانی شناختی یا Cognitive Behavioral Therapy که معمولاً به شکل مخفف CBT مورد اشاره قرار می ‌گیرد، یکی از روش

blog icon CBT یا رفتار درمانی شناختی نوعی از روان درمانی است که با تعدیل احساسات، رفتارها و افکار بیماران، باعث پیشبرد حس شادکامی می شود.

رفتار درمانی شناختی یا CBT

رفتار درمانی شناختی یا CBT نوعی از روان درمانی است که با تعدیل احساسات، رفتارها و افکار بیماران، باعث پیشبرد

points