بایگانی‌های روانشناسی آنلاین - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon رویا به داستانی که در خواب اتفاق می افتد، اطلاق می شود که شامل صحنه ها، تصاویر، احساسات و خاطراتی است که در مرحله REM فرایند خواب، فرد مشاهده می کند

رویا پردازی در خواب

خواب و رویا: رویا به داستانی که در خواب اتفاق می افتد، اطلاق می شود. رویاها شامل صحنه ها، تصاویر،

blog icon نقش مشاوره روانشناسی در بحران ها، کمک به افراد سانحه دیده است، تا بتوانند زندگی خود را با شناخت قدرت درونی خود، دوباره از نو بسازند.

نقش روانشناسان در بهبود شرایط روانی افراد در زمان وقوع بلایا و بحران ها

روانشناسان چگونه می توانند در بهبود شرایط روانی افراد در زمان وقوع بلایا و بحران ها کمک کنند؟ در زمان

points